Aleco VitaalFit- Kids on tour!

Aleco VitaalFit- Kids on tour!

Achter de schermen van Aleco zijn de medewerkers druk bezig met het VitaalFit-Kids programma!

Om alle belanghebbende, begeleiders, ouders, professionals, specialisten en docenten goed te kunnen informeren over de voordelen van het VitaalFit-Kids programma is een promotie tour georganiseerd: “Aleco VitaalFit-Kids on tour!”

 

Het VitaalFit-Kids programma vindt zijn kracht in het bewandelen van twee sporen, waarbij krachtige verbindingen goud waard zijn! Deze twee sporen zijn:

  1. Alle denkbare zorg en beweegspecialisten zijn aan elkaar verbonden met werkbare strategieën.
  2. Alle denkbare instroom relaties vanuit domeinen als (para)medische zorg, jeugd en gezinszorg, (speciaal)onderwijs en organisaties binnen het voorliggend veld ontmoeten elkaar binnen het VitaalFit-Kids programma.

Op dit moment naderen we het einde van de Aleco VitaalFit-Kids tour, waarbij krachtige verbindingen zijn gelegd. Nog enkele relaties worden geïnformeerd en geïnspireerd, hierna is de gehele regio uitvoerend geïnformeerd.

Tijdens de tour hebben we vanuit verschillende beroepsgroepen en specialisaties veel inspiratie gehaald. Daarnaast hebben we ook mooie aanvullende ideeën en opties aangereikt gekregen om het programma nog beter voor de kids te laten slagen.

Kick-off bij samenwerkingspartner SDWAleco VitaalFit- Kids on tour!

De kick-off van de VitaalFit-Kids tour lag bij een van onze vaste samenwerkingspartner SDW.

Tijdens deze kick-off hebben we een leuke en informatieve presentatie aan alle klantmanagers gegeven. Deze klantmanagers komen elke dag in aanraking met onze verschillende doelgroepen. Door middel van enkele vaste verbinders tussen Aleco en SDW waren zij ingeregeld.

Gezamenlijk met SDW zien wij enorme kansen binnen de VitaalFit- Kids programmering en daarbij aanvullend het Aleco Meet Your Talents ‘BeFit’, ‘SchoolFit’ en dagbestedingsprogramma’s.

Het was super om te ervaren dat de SDW-medewerkers die wij nog niet kende enthousiast reageerde. Naar aanleiding van deze presentatie hebben een aantal van hen inmiddels al een bezoek gebracht aan het Talentencentrum Zuidwest Nederland.

Met de ‘Zorg, beweeg en ontmoetcoalitie- TCZWNL’ zijn we al druk bezig geweest vooraf. Al een aantal overlegvormen hebben plaatsgevonden om de beweeg en activiteitenprogramma’s voor onze doelgroepen goed af te stemmen.

 

Meeting jeugdprofessionals

Een volgende mooie meeting hebben we gehad met alle jeugdprofessionals vanuit de Gemeente Roosendaal en directe omgeving.

In deze meeting hebben we met deze regionale toppers kunnen brainstormen over hoe we met elkaar zware en intensieve zorg kunnen voorkomen door vroegtijdige signalering.

De volgende vraag is ook tijdens deze meeting aan bod gekomen:

“Hoe kunnen we mogelijke indicatiezorg voorkomen of in een mogelijke traject opbouwen om er uiteindelijk voor te zorgen dat dit overbodig wordt?”

Juist in de jeugdzorg zou een mogelijke instroom van behoeftige kinderen en jongeren eenvoudiger moeten worden gemaakt om preventieve programma’s zoals VitaalFit-Kids te kunnen inregelen.

 

VitaalFit- Kids in combinatie met de huisartsenzorg

Met zowel individuele huisartsen als met de huisartsen coöperatie West-Brabant zijn er nagenoeg dagelijks gesprekken en overlegvormen om met elkaar. Tijdens deze gesprekken wordt gepraat over wat mogelijke instroom varianten zouden kunnen zijn.

Ook hierin zijn mooie ontwikkelingen, ideeën en plannen in wording om vanuit het loket van de huisarts kinderen en hun ouders te kunnen informeren over preventieve kinderprogramma’s zoals VitaalFit-Kids.

 

Aleco VitaalFit- Kids on tour!

Samen sterker

Uit al deze meetings en gesprekken is gebleken dat de gesprekpartners de preventieve interventies enorm zien zitten! En dat is fijn om te horen, want zo kunnen we stappen blijven zetten voor het VitaalFit-Kids programma. Vooral de preventie op ontwikkeling bij kinderen op motorische aspecten, beperkingen en of aandoeningen, overgewicht, mentale thema’s en gedragscomponenten wordt bij elke gesprekspartner positief ontvangen.

Daarnaast is er vaak nog veel onduidelijkheid over financiering en is bekostiging een belemmering. Of er is een belemmering en beperking bij ouders rondom financiering, vervoer en tijdsinvestering.

Gelukkig hoeft Aleco niet alleen na te denken over hoe we deze belemmeringen moeten tackelen. De vele partners denken met ons mee en reiken een helpende hand. Binnenkort hebben we hierover meer nieuws!

Voor nu namens ons en onze partners hopen wij dat wij samen het programma tot een daverend succes mogen maken!

Wil je meer informatie over het VitaalFit-Kids programma? Neem dan contact op met info@aleco.nl