Masterclass Astma/COPD

In dit artikel lees je meer over het doel van de masterclass Astma/COPD, wat er in deze masterclass behandeld wordt en krijg je al vast een sneak peek over het belang van leefstijl.

Maak je klaar voor een Adembenemende Avond!

Op donderdag 16 mei om 20.00 uur staat er iets leuks op de agenda: de onmisbare masterclass over Astma/COPD, gegeven door Gretha Gorter, hart-vaat- & longverpleegkundige. De masterclass gaat over luchtweg aandoeningen (Astma en COPD). Tijdens de masterclass komen verschillende aspecten van leefstijl aan bod, zoals voeding, beweging, adem en energie. Deze aspecten hebben namelijk allemaal invloed op de ziektelast bij deze aandoeningen. Waarom deze masterclass wordt georganiseerd, dat hebben we aan Gretha gevraagd.

 

De Masterclass Astma/COPD

In het kort gezegd gaat de masterclass over de aandoening Astma / COPD en welke ziektelast men daarvan kan ondervinden. Daarnaast komt het belang van leefstijl en bewegen naar voren en andere niet-medicamenteuze behandeling.

 

Niet-medicamenteuze behandelingen

In de masterclass zal vooral verteld worden over de niet-medicamenteuze behandelingen. Hier verstaan we onder; alle behandelaspecten behalve de medicatie zelf. Dit kan zijn voeding, niet roken, energiemanagement en vooral het stuk bewegen, maar ook hoe en wanneer je de inhalatiemedicatie gebruikt. Deze niet-medicamenteuze behandelingen zijn veel belangrijker dan de meeste mensen zich realiseren.

 

In beweging blijven

Zoals eerder al aangegeven is bewegen enorm belangrijk bij COPD patiënten. In de gezondheidszorg zegt men hierover: ‘Use it or lose it.’ Hiermee bedoelt men het volgende zegt Gretha:

“Je ziet vaak dat mensen in een neerwaartse spiraal komen. Mensen met COPD gaan vaak minder bewegen omdat ze hier (veel) klachten bij ervaren. Maar hierdoor gaat de conditie dan ook weer flink achteruit. En dit beïnvloedt dan ook weer de ziektelast. Het werkt een volgende longaanval in de hand.”

 

In beweging komen

Er zijn naast voeding en bewegen nog meer combinaties van aspecten die ervoor kunnen zorgen dat patiënten zich beter voelen. Zo benoemt Gretha dat in beweging zijn, ook betekent dat je mentaal niet stilstaat of vastloopt.

“Veel mensen met COPD hebben namelijk het gevoel dat ze niet alleen stil blijven staan op het gebied van bewegen, maar ook in de maatschappij. Door middel van beweging kunnen mensen blijven participeren in de maatschappij. Zo doen ze tijdens sport of beweging sociale contacten op en krijgen ze hernieuwd vertrouwen in het eigen lichaam. Wanneer je kijkt naar de verschillende domeinen van Positieve Gezondheid dan speelt dit ook een belangrijke rol.”

 

Het belang van de Masterclass Astma/COPD

De masterclass is informatief. Een Q&A aan het eind is mogelijk, maar er worden geen individuele behandelingen besproken zeker niet wat betreft diagnose en medicatie. Er zijn heel veel aangrijppunten waar je het verloop en de ziektelast van COPD mee kunt beïnvloeden. Er is ruim wetenschappelijk aangetoond dat mensen met COPD die met deze aangrijppunten aan de slag gaan, een veel betere gezondheid ervaren. Veel heeft het ook te maken met je mindset: hoe je mentaal en lichamelijk met de aandoening om gaat.

 

Niet-medicamenteuze aspecten

Natuurlijk blijft medicatie ook belangrijk en is het vaak de noodzakelijke basis van de behandeling. Maar daarnaast kunnen niet-medicamenteuze aspecten wel juist dat extra verschil maken. Op het moment dat de diagnose is vastgesteld, komt er veel informatie op je af. Mensen kunnen echter maar een bepaalde hoeveelheid informatie opnemen. Tijdens de masterclass krijg je dus een duidelijk overzicht met de informatie en om zelf een bewuste keuze te maken. Aan alle verschillende aspecten wordt aandacht besteed, want alle aspecten grijpen elkaar ook aan.

 

Voor wie is de Masterclass Astma/COPD bedoeld?

De masterclass is voor mensen die de chronische aandoening Astma of COPD hebben, maar ook voor mantelzorgers of familie leden. Daarnaast is de masterclass ook voor leerkrachten, PB-ers of trainers. Denk verder ook aan zorgverleners of doorverwijzers, waarvoor de materie interessant is. Bij COPD komt het ook vaak voor dat mensen meerdere aandoeningen hebben. Bij 1 op de 4 mensen met COPD komt bijvoorbeeld ook hartfalen voor in een later fase van COPD. Misschien weet je daar wel alles van maar mis het stukje over COPD. Het zijn praktische dingen, waarvan Gretha zich kan voorstellen dat ook mensen zonder COPD de masterclass ook willen volgen.

 

Ademhaling en benauwdheid

Als laatste wil Gretha nog een stukje ademhaling aanstippen. Eerder werd al vertelt over voeding en bewegen, maar ook ademhaling is enorm belangrijk. Hoe en waarom zal ook in de masterclass naar voren komen. Gretha vertelt hierover alvast het volgende:

 

“Functioneel ademen, dat wil zeggen dat de ademhaling zorgt voor aanvoer van zuurstof, afvoer van koolzuurgas en dit alles in de juiste verhouding en regelmaat. De diepte en het ritme van de ademhaling zorgen daar voor. Ademhaling heeft effect op je brein en de hartslag. Goede ademhaling kan je hartslag vertragen. Als je hartslag vertraagd dan wordt je brein rustiger en ontstaat er minder onrust/ stress/paniek. Bij COPD is het vaak het geval dat mensen de ademhaling niet onder controle kunnen krijgen en deze paniek ervaren in de vorm van onder andere paniekaanvallen. Dit komt omdat COPD patiënten vaak kortademig zijn. Door aan de slag te gaan met ademhaling kunnen mensen zich fysiek én psychisch verbeteren. Maar ja, wat is nou een “goede ademhaling”? In deze masterclass wordt hier summier maar praktisch op in gegaan. Meer diepgang, niet specifiek op ziekte gericht maar op sport, volgt in de masterclass “adem en sport.”

 

Wil je nou meer informatie over COPD? Kom dan zeker naar de masterclass van donderdag 20 mei. Meld je dan nu aan!