Talentontwikkeling

Het verschil tussen onze Academies en sportscholen

Waarom gebruiken wij bij Aleco de term Academie en niet (sport)school? 

Vrij vertaald is de titel van Academie: Een plaats om te studeren, wijzer worden, beter worden, ontwikkelen en kennis vergaren. Daarnaast is het een plek van innovatie, kennis, wetenschap en praktische toepassingen. Voor onze talenten & topsporters binnen de AllStar Academie sportprogramma’s betekend dit optimale ontwikkeling, die VEEL verder gaat dan alleen korte termijn prestaties. 

 

Alle kennis inzetten om talentontwikkeling te waarborgen.

Topsporters en talenten hebben bij Aleco de beste mogelijkheden zich te ontwikkelen om het maximale uit hun sportcarrière te halen. Al onze toppers kunnen rekenen op ambitieuze en vakbekwame trainers. De werknemers van Aleco houden zich fulltime bezig met het ontwikkelen van sporttalent en begeleiden van topsporters. Om onze doelgroep goed te trainen en ondersteunen moet nieuwe innovaties en kennis van sportbegeleiding dagelijks gevolgd worden en bepalen waar en bij wie deze nieuwe inzichten kunnen toepassen. Juist ook in deze voorgenoemde eigenschappen is een Academie vorm van toepassing. 

Wanneer sporters zich bij een van de Aleco AllStar Academies melden, moeten zij er van verzekerd zijn dat er sprake is van een positief pedagogisch en didactisch leerklimaatAlle kennis van trainers op de gebieden van anatomie, trainingsleer en biomechanica moet voorhanden zijn. We mogen in de woordspeling “Academie vs (sport)school” er van uitgaan dat emotionele intelligentie bij Aleco Academie trainers in het DNA zit. Oog voor de persoonlijke ontwikkeling en niet alleen sportprestaties zijn bij de Aleco Academie primair van belang. 

Talentontwikkeling 

Het Athletic Skills Model (ASM) inzetten voor talentontwikkeling

Talenten en Topsporters moeten zich all-round sportief ontwikkelen. Elke sport & spel situatie de baas kunnen zijn. Een goede basis in sportieve ontwikkeling is de sleutel tot succes. De Aleco trainers zijn opgeleid binnen het Atletic Skills Model (ASM). Deze methode zorgt voor betere prestaties, minder blessures, meer creativiteit, meer plezier en een leven lang gezond sporten. Het Athletic Skills Model (ASM) is andere manier van denken over bewegen en ontwikkelen. Het is een methode waarmee sport talenten met behulp van een concentrische opbouw worden opgeleid tot veelzijdige bewegers. Daardoor ontwikkelen Aleco AllStar Sport talenten zich tot veelzijdige atleten die op de juiste leeftijd excelleren tot de Topsporters waarvan wij kunnen genieten.  

Het Aleco AllStar- ASM team streeft naar het optimaal ontwikkelen van motorische vaardigheden (atletisch vermogen) waarbij het aanpassingsvermogen centraal staat.

Het kan een springplank zijn voor een langere sportcarrière met betere prestaties. Door het gericht veelzijdig oefenen binnen de tien verschillende Basic Movement Skills, zeven coördinatieve vermogens en de vijf voorwaarden van bewegen wordt het Aleco AllStar sporttalent uitgedaagd om zich voortdurend aan te passen aan nieuwe thema’s en omstandigheden.  

Praktische implicaties van onze trainers maar ook ouders kunnen een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van zelfregulatie bij onze sporttalenten. Dit kunnen zij doen door ze te helpen doelen te stellen en ze te voorzien. Binnen onderzoeken Talentontwikkeling is bewezen dat zelfregulatieve vaardigheden trainbaar zijn door kaders te scheppen. Binnen deze kaders leren jongeren zelf na te denken over het eigen leerproces, doelen te stellen gebaseerd op hun eigen leerproces en ontvangen zij hieraan gerelateerde feedback. Ondanks dat uit deze studies blijken dat reflectie een eigenschap is die kenmerkend is voor sporttalenten die meer kans hebben om de top te halen, is het belangrijk reflectie niet als selectiecriterium te zien, maar als ontwikkel criterium om het sportniveau van sporttalenten naar een hoger niveau te brengen.  

 

Talentontwikkeling draait om de juiste stimulering! 

De rol van de Aleco AllStar trainers is het herkennen en stimuleren van reflectie. Trainers die de verantwoording voor het eigen leren bij de sporter leggen, blijken meer succesvol dan trainers die meer controle uitoefenen op de trainingsgroep  

Sporttalenten die relatief weinig gebruikmaken van reflectie, kunnen gestimuleerd worden door samen met de Aleco trainer- coach leer- en/ of prestatiedoelen te stellen en daarnaast te voorzien van positieve feedback. Doordat elk sporttalent gekenmerkt wordt door persoonlijke prestatie bepalende eigenschappen is elke weg naar de top uniek, evenals de leer- en prestatiedoelen dat zijn.  

Een voorbeeld van hoe trainers hun sporttalenten kunnen stimuleren tot het gebruik van zelfregulatie hierbij uiteengezet; 

  1. Efficiënt naar goud: het belang van zelfregulatie in de ontwikkeling van sporttalent;
  2. Goud in elk kind  Talentontwikkeling gezien in een pedagogisch perspectief;
  3. Het stimuleren van zelfregulatie door de Aleco trainers;
  4. De Aleco trainers helpen je om te reflecteren en doelen te stellen;
  5. Sporttalenten worden gestimuleerd na te denken over wat hij of zij goed kan en waar de aankomende periode tijdens trainingen de nadruk op zou kunnen liggen;
  6. Steeds worden de vragen gesteld, ‘Waar ben je goed in?’, ‘Wat wil je graag verbeteren?’, ‘Wat wordt dan het doel?’;
  7. Afhankelijk van het niveau sporttalent op reflectief gebied, kan er gekeken worden naar doelen op lange termijn‘Wat kan ik over tien weken?’, middellange termijn ‘Wat kan ik over een maand?’ of korte termijn ‘Wat kan ik aan het einde van deze training?’;
  8. Voor sporttalenten is het eenvoudiger bij het stellen van kortetermijndoelen te starten. Daarnaast is het belangrijk dat het talent progressie ziet richting het doel (feedback op proces);
  9. Doelen vastellen die zichtbaar zijn.  

Talent

Constant blijven verbeteren

Bij de Aleco AllStar talentenprogramma’s helpen de trainers het sporttalent na te laten denken over hoe het gestelde doel behaald kan worden.  Vragen als: ‘Hoe zou je dit zelf aan willen pakken?’, ‘Welke andere dingen of mensen heb je daarbij nodig?’, ‘Welke oefenvormen hebben we weleens gedaan waarmee we jouw doel trainen?’,  

Deze methode helpt het sporttalent om mee te denken aan zijn of haar eigen ontwikkeling. We stellen vervolgens samen met het sporttalent een planning op en de oefenvormen vast. Veel sporttalenten hebben veel moeite om zelf mee te denken over hun ontwikkeling. Daarnaast zijn ze niet gewend om inspraak te hebben in de trainingsvormen, bij Aleco worden zij hierin gemotiveerd en gestimuleerd. 

Monitoren en evalueren gebeurt bij Aleco binnen het High Performance Team van specialisten en trainers in nauwe samenspraak met het sporttalent. Steeds vragen wij ons af; Dragen de oefeningen die we doen bij aan het behalen van de doelstellingen?, Is de oefenstof toereikend? Zijn er nog andere thema’s die we moeten trainen, zodat de doelstellingen behaald worden?.  

Daarnaast vind Aleco het belangrijk dat trainers feedback geven op de individuele  prestatie processen van sporttalenten. Trainers van Aleco AllStar sporttalenten evalueren op het proces van bereikte doelstellingen voor de afgesproken trajecten.