De samenwerking tussen het Munnikenheide College & Aleco

Om deze samenwerking in kaart te brengen hebben wij gesproken met Ellen Goddrie. Ellen is ondersteuning coördinator en heeft regelmatig contact met Michelle Verwoerdt van Meet Your Talents. Lees dus snel verder!

De samenwerking tussen het Munnikenheide College en Aleco loopt al vele jaren. Destijds waren de contacten gelegd via de Plusvoorziening. Vanuit daar zijn er leerlingen aangemeld voor ons traject Maatwerk Onderwijs, nu ook wel beter bekend als SchoolFit binnen ons Meet Your Talents programma. De samenwerking verloopt goed, er lopen een aantal leerlingen van het Munnikenheide College bij Meet Your Talent.

 

Het Munnikenheide College

Het Munnikenheide College is een VMBO school, dat betekent dat zij basis, kader en mavo onderwijs aanbieden. In tegenstelling tot veel andere VMBO scholen volgen alle mavoleerlingen een praktijkprofiel in de bovenbouw. Er zijn twee locaties namelijk de locatie van Etten-Leur en de locatie Rucphen waar Ellen Goddrie actief is. De opbouw met betrekking tot het maken van een profielkeuze ziet er een beetje als volgt uit: “In leerjaar 1 starten wij met Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Denk hierbij aan een meeloopdag, techniekdagen. Dit helpt om een keuze voor een profiel te gaan maken in de bovenbouw. Dan gaan de leerlingen door middel van PSO lessen kijken welk profiel het beste bij hen past.

De leerlingen krijgen dan de kans om overal een beetje te proeven en om keuze te kunnen maken voor leerjaar drie. In leerjaar 2 maken de leerlingen dan een keuze welk profiel ze gaan volgen. De school biedt zes praktijkprofielen aan: bouw, wonen & interieur, mobiliteit & transport, produceren, installeren & energie, zorg & welzijn, dienstverlening & producten en economie & ondernemen. Niet alle profielen worden op beide locaties gegeven, dit betekent dat een leerling kan verhuizen naar een andere locatie in de bovenbouw. De opties zijn in ieder geval ruim!”

 

Optimale begeleiding binnen het Munnikenheide College

Optimale begeleiding is enorm belangrijk van het Munnikenheide College. In de onderbouw werken ze daarom met mentorbanden. Dit houdt in dat de leerlingen vier maal per week in de ochtend hun dag starten met hun mentor. Over dit mentoruur vertelt Ellen het volgende:

“Tijdens de eerste les van de dag zitten ze een half uur per dag samen met de mentor. Deze tijd wordt gebruikt om vragen te stellen en is het ook een check-in van hoe het gaat en of de leerlingen nog iets extra’s nodig hebben. Daarnaast wordt dit halfuurtje vaak ook gebruikt om belangrijke informatie te delen. De mentor is echt een spil binnen de organisatie, dat staat echt voorop. De mentor helpt met een stukje plannen en organiseren. Als een mentor merkt van ‘hé dit gaat een beetje boven mijn pet’ op didactisch niveau, dus cijfermatig, of juist sociaal-emotioneel, dan kijken we wat er nog meer nodig is.

Op didactisch niveau kunnen we dan de onderwijsondersteuner inzetten die dan 1 op 1 met de leerling werkt. Mocht naar aanleiding daarvan nog meer nodig zijn dan hebben we binnen ons ondersteuningsteam een intern ambulant begeleider, die op sociaal-emotioneel gebied ingezet kan worden. Of een didactisch ondersteuner die met name ingezet wordt voor een stuk planning en organiseren, maar ook vakinhoudelijk. Aan de hand van de expertises wordt gekeken wat er extra nodig is. We hebben ook een schoolpsycholoog die dan vooral daarin een meedenkende rol heeft.”

 

Ondersteuningscoördinator van het Munnikenheide

Ellen speelt een belangrijke rol in die begeleiding van de leerlingen binnen het Munnikenheide College. Sinds dit schooljaar is ze namelijk ondersteuningscoördinator op de locatie Rucphen. Daarnaast werkt ze school breed nauw samen met de ondersteuningscoördinator, Irene van der Vaart, van de locatie Etten-Leur. Een brede en diverse rol, maar zeker een hele belangrijker. De mentor heeft namelijk een bepaalde taak en functie, die heeft dan weer nauw contact met de leerling coördinator die de klassen de gaten houd. Ook de onderwijsondersteuners kunnen eventueel ingeschakeld worden. Als de hulpvraag zo is dat een leerling meer richting de leerlingbegeleider of de didactisch ondersteuner gaat dan komt de ondersteuningscoördinator om de hoek kijken.

De hulpvraag wordt intern besproken met het ondersteuningsteam waarna gekeken wordt wie deze vraag het beste kan oppakken. Soms komt het voor dat een leerling meer nodig heeft dan dat het Munnikenheide College kan bieden. Dan wordt het gesprek met ouders aangegaan en deze zorg met hen gedeeld.

 

Passend aanbod

Het belangrijkste is dat de ouders meegenomen worden in het gesprek en het proces vertelt Ellen. “De ouders worden dan meegenomen in het gesprek om te kijken of er tegen bepaalde dingen aan wordt gelopen en of dit door hen thuis ook wordt ervaren. De zorgen worden dus echt met elkaar gedeeld. Het middelpunt blijft wel dat er echt wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft. De centrale vraag is: ‘Waarin kunnen wij extra ondersteunen?’ Met elkaar gaan we kijken wat passend is, zodat de leerling zich lekker in zijn vel gaat voelen. Dat is dus een stuk welzijn en welbevinden van de leerling. Ik kom dus om de hoek kijken om hierin mee te denken. Dit is een onderdeel van mij takenpakket.”

 

Begeleiding bij de aanmeldprocedure

Het andere onderdeel waar Ellen zich mee bezig houdt is rondom de aanmeldprocedure. Op dit moment worden er al gesprekken aangegaan met ouders van groep 8 leerlingen die de vraag hebben of het Munnikenheide College de passende of beste school is voor zoon of dochter. De ouders die voornamelijk contact opnemen, zijn ouders waarvan het kind al extra ondersteuningsbehoefte nodig heeft. De doelgroep is heel divers volgens Ellen:

“Denk daarbij aan dyslexie en autisme. Ik ga dan samen met de schoolpsycholoog het gesprek met de ouders aan en probeer in kaart te brengen welke ondersteuning er nodig is. De schoolpsycholoog heeft een belangrijke meedenkende rol vanuit haar expertise. In deze gesprekken komen we erachter wie het kind is en welke ondersteuning het kind al krijgt. Vanuit onze school kunnen wij dan aangeven wat wij doen aan ondersteuning, wat best veel is. We kunnen heel veel, maar we kunnen niet alles.

We gaan dus heel transparant en heel open het gesprek aan. Dit doen we om een realistisch beeld te geven aan de ouders en om aan de andere kant ouders het vertrouwen te geven om het kind aan te melden. Het kan ook zijn natuurlijk dat ze verder moeten kijken, maar zo ontstaat er een eerlijk beeld. Daarnaast valt er nog veel meer onder mijn taken pakket, maar ik heb dus vooral de coördinerende rol in de ondersteuning die wij kunnen bieden. Hiervoor zit ik dan ook samen met externe partijen, zoals de gemeente en leerplichtambtenaren, maar dus ook met Aleco!”

 

“Wat helpt de leerling en wat heeft de leerling nodig om verder tot ontwikkeling te komen?”

 

De samenwerking met Aleco

Aleco is dus een van de externe samenwerkingspartners van het Munnikenheide College. De communicatie verloopt goed, maar hoe ziet deze samenwerking er precies uit? Ook dat vertelt Ellen:

“Wij nemen eigenlijk contact op als er leerlingen zijn waarvan wij denken dat het echt belangrijk is om in buitenschoolse uren toch te werken aan onderwijs. Het onderwijs stukje is natuurlijk heel belangrijk, maar als een leerling niet goed in zijn vel zit en daardoor niet goed tot onderwijs komt is het heel belangrijk dat zo’n samenwerking net als met Aleco tot stand kan komen.

Hierdoor is het mogelijk dat het stukje onderwijs wel door kan gaan en dat de leerling tegelijkertijd ook aan persoonlijke doelen kan werken. Daarvoor is het contact onderling natuurlijk heel belangrijk. En vaak zijn er natuurlijk ook andere partijen bij betrokken, denk aan de gemeente of de leerplicht. Op deze manier kunnen we kijken wat de beste oplossing voor een leerling is op dat moment. En dat is eigenlijk altijd het doel. Mijn vraag is ook altijd: “Wat helpt de leerling en wat heeft de leerling nodig om verder tot ontwikkeling te komen?”

 

Een gerichte hulpvraag

Wanneer het gevoel ontstaat dat een leerling baat heeft bij het aanbod van ons, dan wordt contact opgenomen met Michelle Verwoerdt. Michelle is de verantwoordelijke voor het SchoolFit programma van Meet Your Talents. Met een gerichte hulpvraag komt het Munnikenheide College naar ons en wordt er gekeken of Aleco een betekenis kan spelen. Dit wordt in goed overleg gedaan, zodat het zeker is dat de leerling optimaal begeleid kan worden.

“Dit lijntje met het onderwijs blijft enorm belangrijk, zodat de drempel voor een terugkeer niet te groot wordt.”

Als een leerling eenmaal bij Aleco is ingestroomd dan blijft het Munnikenheide College uiteraard het lijntje met het onderwijs. Zo worden materiaalvormen voor onderwijs aangeleverd en wordt er gezorgd dat een leerling zelfstandig aan de slag kan en toetsen gemaakt kunnen worden. Constant wordt het onderwijs van de leerling bij Aleco gevolgd en gemonitord. Aan Michelle wordt duidelijk aangegeven wat een leerling moet doen, maar het kan ook zijn dat via Teams een leerling contact houdt met leraren. Dit lijntje met het onderwijs blijft enorm belangrijk, zodat de drempel voor een terugkeer niet te groot wordt.

 

Terugkomst naar het reguliere onderwijs

Regelmatig zijn er overlegmomenten en evaluatiemomenten. Er wordt dan gekeken hoe het met de leerling gaat en hoe bepaalde dingen lopen. Vaak komt iemand met persoonlijke doelen bij Aleco. Als er in die evaluatiemomenten naar voren komt dat iemand het heel goed doet, dan kan er gekeken worden of een (volledige) terugkomst naar het reguliere onderwijs mogelijk is.

“Samen met Michelle wordt er dan een plan vaan aanpak opgezet. Een goede overgangsperiode is enorm belangrijk. Samen wordt gekeken naar een opbouw en afbouw programma die past bij de leerling. Het kan ook zo zijn dat de leerling wellicht naar een andere school gaat. Samen met ouders én natuurlijk de leerling wordt gekeken wat passend is.”

 

Maatwerk

Op verschillende manieren kunnen leerlingen aan de slag gaan bij Aleco. Als voorbeeld nemen we iemand die echt onvoldoende aan onderwijs toekomt bij het Munnikenheide College. Door de samenwerking komt de leerling een paar dagen bij Aleco en gaat dan in een andere setting slag aan de slag met onderwijs. Door middel van maatwerk door onder andere te werken aan emotieregulatie (en zelfreflectie), gaat de leerling dan aan de slag om zo tot meer onderwijs te komen.

 

Waarom Aleco

Een reden om samen met Aleco te werken is ook het stukje bewegen. Bewegen staat natuurlijk centraal bij Aleco. Ook vanuit het Munnikenheide College wordt dit als belangrijk ervaren: “Het stukje bewegen speelt een hele grote rol en is enorm belangrijk voor leerlingen. Juist ook voor je brein, verwerking en een stukje ontlading. Het kan zoveel doelen hebben. Leerlingen halen vaak ook heel veel inzichten uit het bewegen. Vooral rondom het aangeven van eigen grenzen of juist om grenzen te verleggen en hoe ze dat dan doen. Ook op sociaal gebied speelt beweging voor leerlingen een enorme rol, ze leren hier veel van.”

Om af te sluiten gaf vatte Ellen mooi de essentie van de samenwerking samen:

“Het belangrijkste is dat wij school zijn. Onderwijs is natuurlijk belangrijk, maar als een leerling niet goed in zijn vel zit dan komt een leerling niet goed tot ontwikkeling en niet tot leren. Een partij zoals Aleco hebben wij dan ook nodig, samen kunnen we dan een enorme bijdragen leveren om leerlingen weer op de rit te brengen!”