Het AllStars-concept: Jong Geleerd

Welke onderdelen vallen onder het Aleco AllStars-concept? In een aantal blogs nemen we de komende periode een kijkje in de keuken van het Aleco AllStars concept. Aan de hand van vier programma’s wordt het AllStars concept duidelijk gemaakt.

De vier onderdelen die besproken gaan worden in de komende blogs zijn: Jong Geleerd, Talenten, High Potentials en Elite. We trappen deze cyclus af met het onderdeel  Jong Geleerd.

Welke onderdelen vallen onder het Aleco AllStars-concept?

In een aantal blogs nemen we de komende periode een kijkje in de keuken van het Aleco AllStars concept. Het AllStars concept verdelen we in vier programma’s. De vier onderdelen die we gaan bespreken in de komende blogs zijn: Jong Geleerd, Talenten, High Potentials en Elite. We trappen deze cyclus af met het onderdeel  Jong Geleerd.

Wat staat centraal bij de ontwikkeling van kinderen?

Bij sporters tussen 6 en 12 jaar staat ‘veelzijdig bewegen op een speelse manier’ centraal. Dit houdt in dat we met het FUNdament de basis leggen voor verdere ontwikkeling op latere leeftijd. Het fundament bestaat uit het aanbieden van speelse beweegvormen waarbij meerdere vaardigheden gelijktijdig aan bod komen. Denk hierbij aan combinaties van onder andere rennen, springen, gooien, vangen, tikken, werpen, balanceren. Kenmerken hiervan zijn bijvoorbeeld plezier, variatie en ontdekken. Met ontdekken bedoelen we dat de kinderen zelf op zoek kunnen gaan naar hoe zij de beweegvorm het beste kunnen uitvoeren.

‘‘Met sport en spel naar een volledige basis en het leren om te trainen.’’

Hoe gaan de sporters leren trainen, bij Aleco?


Vanaf 9 t/m 12 jaar komt het volgende onderdeel centraal te staan: leren om te trainen. Hier maken we een start met sport-specifieke vaardigheden, ook wel skills genoemd. Hierin vindt nog geen specialisatie plaats voor een bepaalde sport. Specialisatie wil zeggen dat we enkel en alleen oefeningen uitvoeren die betrekking hebben op de sport die de sporter beoefend. Bij Aleco geloven we dat het beoefenen van meerdere sporten op deze leeftijd bijdraagt aan het kunnen excelleren op latere leeftijd.

 

Waarom is variatie in het sport-en beweegaanbod belangrijk?

Wist jij dat Michael Jordan als kind naast basketbal ook aan honkbal en football deed? Het aanbieden van een veelzijdig beweegaanbod komt onder andere voort uit het Athletic Skills Model (ASM), een model dat Aleco als leidraad hanteert voor het programma Jong Geleerd. In dit filmpje krijg je een impressie van de beweegvormen die hier bij passen.

Het beoefenen van andere sporten draagt bij aan een betere belastbaarheid van jouw spieren als sporter. Een betere belastbaarheid heeft ook een positieve invloed op de blessuregevoeligheid van de sporter. Minder vaak blessures oplopen zorgt ervoor dat je meer kan trainen en sporten, dat kan weer leiden tot een langer (sport)leven. Tevens draagt het variërend trainen ook bij aan de ontwikkeling om oplossingen te bedenken in bepaalde sportsituaties. Hiermee bedoelen wij dat jij als sporter jezelf kan redden uit verschillende situaties die je voorheen nog niet mee had gemaakt.

Welke beweeglessen van Aleco hebben betrekking op het onderdeel Jong Geleerd?


Bij Aleco gaan we tijdens onze Skills4Sport lessen aan de slag met de sporters in deze leeftijd. Wil jij een keertje meedoen met een Skills4Sport les? Meld je dan aan voor een gratis proefles!