Meet Your Talents binnen de jeugdhulp

Meet Your Talents is een kleine partij in een poel van vele zorgaanbieders. Maar waar onderscheiden wij ons in, in vergelijking met andere jeugdhulp aanbieders? Vaak worden wij door andere partijen in onder aanneming genomen om te helpen bij het behalen van doelen bij cliënten. Dit heeft te maken met de bijzondere vorm van hulpverlening die wij toepassen binnen onze programma’s.

Wat maakt Meet Your Talents anders binnen de jeugdhulp?

Binnen de programma’s van Meet Your Talents bieden wij zorg in de vorm van dagbesteding, onderwijs traject of sportcoaching. Deze programma’s verzorgen vele andere organisaties, maar wat het bij ons bijzonder maakt is de combinatie met sport. Het is echter wel sport in de breedste zin van het woord, niet alleen het fysieke aspect maar ook het mentale aspect van sport. Meet Your Talents zet sport in als middel om jongeren aan te sporen het uiterste uit zichzelf te halen. Voor de één betekend dit weerbaar worden en voor de ander betekend het zichzelf motiveren om school af te maken.  

Cliënten kunnen op verschillende manieren terecht komen bij Meet Your Talents, maar wij zien drie hoofd instroom mogelijkheden voor trajecten bij ons. Dit zijn aanmeldingen vanuit:

  1. (speciaal) Onderwijs. 
  2. Een jeugdprofessional. 
  3. Samenwerking met ander zorgaanbieder. 

Het is natuurlijk ook mogelijk om jezelf direct bij ons aan te melden, als cliënt of als ouder van cliëntNa een intake gesprek kunnen wij samen kijken wat de mogelijkheden zijn om het traject via één van de officiële wegen vorm te geven.

De financiering van cliënten kan ook op verschillende manieren worden gerealiseerd. Meet Your Talents werkt bij directe zorg aanvragen vanuit de gemeente in onderaannemerschap van Stichting Inzet voor Zorg, dit maakt het mogelijk te financieren vanuit Jeugdwet en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Het is ook mogelijk om trajecten te financieren vanuit een PGB (PersoonsGebonden Budget), hier wordt een zorgovereenkomst voor opgesteld. 

Wij zetten ons in om jongeren hun talent te laten vinden. Wil je hier meer over weten? Onze Meet Your Talents-pagina kan mogelijk jouw vragen beantwoorden en anders staan wij jou graag te woord.