Onderwijs op maat

De samenwerking tussen MeetYourTalents en het onderwijs

Meet Your Talents heeft een aantal verschillende programma’s, waaronder onderwijs op maat. De naam zegt het eigenlijk als, wij bieden een onderwijs programma met maatwerk. In deze blog gaan we dieper in op het onderwijs programma, waarom wij deze hebben en voor wie deze in te zetten is. 

 

Voor wie is onderwijs op maat? 

Het is belangrijk om te weten voor welke jongeren het programma onderwijs op maat passend is. Scholen omschrijven de doelgroep zo; Leerlingen die problemen hebben op het gebied van gedrag, met name een gebrekkige zelfregulatie en zelfreflectie en daardoor steeds in de problemen komen én die een talent hebben voor/affiniteit hebben met bewegen/ sport / doen.“.  

Vanuit Aleco zien wij ook een aantal “criteria” die nodig zijn om een kans van slagen te zien. Zo moeten de aangemelde jongeren een vorm van motivatie hebben om aan zichzelf te willen werken. Ouders zijn hier ook belangrijk bij, als ouders niet gemotiveerd zijn voor een traject bij Aleco, gaat dat zich afspiegelen op de jongere. 

 

Wat is onderwijs op maat? 

Binnen het onderwijs programma krijgen jongeren coaching op schoolwerk en gedrag, waarbij de nadruk ligt op gedrag. Het programma bestaat uit 3 elementen, zelfstandig onderwijs(onder begeleiding)social skills lessen en sport. De reden dat het programma op maat gemaakt wordt is dat de jongeren die voor dit programma instromen, uit verschillende leerniveaus komenPer jongere wordt gekeken naar een programma passend bij de mogelijkheden en problematieken.  

Door de verschillende leerniveaus is er gekozen om de jongeren zelfstandig aan school te laten werken in kleine groepen. Vanuit de scholen worden planningen aangeleverd die door de Meet Your Talents begeleiding wordt bewaakt en kan er waar nodig toetsen worden afgenomen. Het aantal uur dat jongeren per dag aan school werken is ongeveer 1,5 uur. Deze tijd wordt echter nuttig besteed aan het maken van schoolwerk, waardoor jongeren niet achterlopen op hun klasgenoten op school.  

De social skills lessen, in combinatie met sport, geeft jongeren de mogelijkheid te oefenen met sociale vaardigheden. Tijdens de sport momenten worden situaties gecreëerd waarin de jongeren kunnen oefenen met vaardigheden die tijdens coaching gesprekken of skills lessen leren. Deze zijn altijd gericht op de groep of individuele jongeren die er op dat moment zijn. De social skills en coaching worden dus ook op maat aangeboden. 

 

Waarom hebben wij dit? 

“Als leerlingen (tijdelijk) niet kunnen deelnemen aan onderwijs doordat er problemen zijn in hun gedrag en ze op school daardoor continu gestraft worden en negatieve ervaringen opdoen, kan de jongere bij Aleco leren hoe om te gaan met situaties die moeilijk zijn en hoe hij/zij zijn kwaliteiten kan inzetten om goed te functioneren op school en in de klas.”. 

Aleco zet zich, al jaren, in voor kwetsbare jongeren met een afstand tot de maatschappij. Dit begint natuurlijk al op school, in de klas. Het zou heel fijn zijn om soms gewoon simpelweg op een “reset knop” te kunnen drukken. Jammer genoeg bestaat deze knop niet, maar zijn er wel andere manieren om een soort gelijk gevoel te creëren. Ons programma zorgt ervoor dat jongeren een bepaalde tijd aan zichzelf kunnen werken, zonder dat zij daardoor achterstand op schoolwerk lopen. Met als doel altijd terug te keren in de maatschappij, zij het school, een vervolgopleiding of werk. 

 

Meer weten over de diverse mogelijkheden van MeetYourTalents? Kijk dan vooral even op onze pagina!