Sport voor kwetsbare jongeren

Kwetsbare jongeren verdienen een plaats om te kunnen sporten.

Voor ongeveer 15 procent van alle jongeren van 16 tot 27 jaar in Nederland is zelfstandig wonen, eigen geld verdienen en zelf beslissingen nemen helaas niet vanzelfsprekend. Zij hebben meer ondersteuning nodig bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Deze jongeren zijn kwetsbaar doordat ze problemen hebben op de leefdomeinen leren, werken, sociale relaties en zelfredzaamheid.   

Vier betekenissen van sport voor kwetsbare jongeren. 

Algemeen betekenis van sport voor kwetsbare jongeren:

Sport als veilige thuishaven

Sport als veilige thuishaven op de sportvereniging kunnen jongeren ontsnappen aan problemen thuis, op school of in de buurt en vinden ze positieve steun en feedback van coach en leeftijdsgenoten. 

Kwetsbare jongeren vinden in de sportvereniging vooral een veilige thuishaven. Ze kunnen op de sportclub even ontsnappen aan de problemen die ze thuis, op school of in de wijk ervaren. De sportvereniging is een plek waar ze positieve feedback en steun kunnen vinden van de sportcoach of van leeftijdsgenootjes. 

Sport als instrument

Sport als instrument jongeren zetten sport in als middel om te dealen met uitdagingen in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld het geven van structuur in een turbulente jeugd of het geven van positieve energie in moeilijke tijden. 

Natuurlijk kan sport ook een belangrijke functie vervullen, doordat het jongeren helpt bij het geven van structuur in een turbulente jeugd of het geven van positieve energie in moeilijke periodes. Sport kan dus door jongeren actief worden gebruikt als middel om beter om te gaan met de uitdagingen in hun dagelijkse leven. 

Sport als plek om te leren

Jongeren leren in de sport over zichzelf in relatie tot de wereld om hen heen. Hoe kan ik omgaan met stress en ruzies? En Hoe kan ik mijn talenten verder ontwikkelen en inzetten?  

De sportclub kan jongeren leerervaringen bieden die hen inzicht geeft in zichzelf en de wereld om hen heen. Deze leerervaringen gaan bijvoorbeeld over ‘wie ben ik?’, ‘hoe wil ik in het leven staan?’, ‘welke talenten en vaardigheden heb ik en hoe kan ik die verder ontwikkelen?’ en ‘hoe kan ik omgaan met ruzies of stress?’. 

Sport als leidraad in het leven 

Sport als leidraad in het leven sport als belangrijk onderdeel van hun identiteit en voor het bereiken van doelen buiten de sport, zoals het vinden van een baan of het behalen van een diploma. 

De sportclub kan jongeren leerervaringen bieden die hen inzicht geeft in zichzelf en de wereld om hen heen. Deze leerervaringen gaan bijvoorbeeld over ‘wie ben ik?’, ‘hoe wil ik in het leven staan?’, ‘welke talenten en vaardigheden heb ik en hoe kan ik die verder ontwikkelen?’ en ‘hoe kan ik omgaan met ruzies of stress?’. 

 

De rol van onze sportcoaches hierin. 

Dat sport zowel positieve als negatieve betekenis kan hebben voor kwetsbare jeugd. Als een jongere bij de sportvereniging geconfronteerd wordt met dezelfde problemen als in het dagelijks leven, bijvoorbeeld pestgedrag, dan is de sportomgeving juist een negatieve ervaring. De balans tussen negatieve en positieve sportervaringen is fragiel”. 

Volgens het onderzoek kunnen sportcoaches bijdragen aan begrijpelijke, hanteerbare en betekenisvolle sportervaringen. 

Aleco doet er alles aan om een prettig en veilig sportklimaat te realiseren. Voor kwetsbare jongeren, maar ook voor ieder ander. Voor kwetsbare jongeren in het specifiek is er ondersteuning te vinden bij Meet Your Talents, waarbij sport als middel gebruikt wordt om verdere doelen te behalen.