Wanneer sport helpt met meer dan alleen in vorm komen

Meet Your Talents: Sport als middel in plaats van doel

Aleco kent verschillende diensten, er is altijd wel iets voor iemand te vinden. Eén van deze diensten is Meet Your TalentsMeet Your Talents bestaat zelf uit verschillende programma’s gericht op jeugdhulp.  

Nu zouden we een droog verhaal op kunnen hangen over deze programma’s, maar wat deze programma’s inhouden kun je natuurlijk beter laten vertellen door iemand die eraan heeft deelgenomenDaarom hebben we een interview afgenomen met Mabel. Mabel heeft eerst in het onderwijsprogramma gezeten en komt nu nog bij ons voor sportcoaching.  

 

Hoe ben je bij Aleco terecht gekomen? 

Via mijn middelbare school. Ik zat eerst op het JTC, daar ging het niet goed en toen ben ik naar het Prinsentuin College gegaan. Daar ging het ook niet lekker, ik had het niet naar mijn zin en zat tegen een burn-out aanIemand op school stelde voor om naar Aleco te gaan. Nadat ik op intakegesprek was geweest leek me dat zelf ook een goed idee. De bedoeling was eerst om 6 weken te blijven en daarna terug in te stromen op school, uiteindelijk ben ik de rest van het schooljaar gebleven. Vanuit Aleco ben ik toen met een mbo-entree opleiding gestart.  

Op het mbo zat ik ook niet goed in mijn vel, het was me te veel. Ik had weer last van burn-out klachten en door mijn paniekaanvallen ging ik niet meer naar school. Ik heb toen met mijn ouders en jeugdprofessional overlegd dat ik graag weer terug wilde naar Aleco omdat het daar wel goed ging.  

 

Kun je uitleggen wat je bij ons doet? 

Nu doe ik niet zo veel meer aan school als eerst. In het begin zat ik in de onderwijsgroep. Dan zaten we 1,5 uur in de les en maakte we ons eigen schoolwerk. Dit plande je dan samen met je coach in. Vervolgens gingen we sporten, elke keer deden we dan weer wat anders. Daarna werkte we weer 1,5 uur aan school.  

Nu ik alleen voor sportcoaching kom gaat het vooral om het contact houden met mijn coach en in beweging blijven totdat ik verder geholpen ga worden bij een psycholoog. Ik hoef nu niet meer met school bezig te zijn en richten we ons meer op hoe het met mij gaat. 

 

Wat vind je leuk aan ons programma? 

Aan het onderwijsprogramma vond ik vooral het sporten en de spelletjes heel erg leuk. Dat we elke dag gingen sporten en ook elke keer wat anders deden. De ene keer was het een boksles van Chelsey en de andere keer gingen we met Niek in de turnzaal verstoppertje spelen. We mochten vaak zelf ook kiezen wat we wilde doen. Elke dag had ik zin in het sporten en was ik benieuwd naar wat we gingen doen. Wat ik ook fijn vond was dat de dagen niet zo lang waren waardoor ik genoeg concentratie had voor de hele dag. Sporten hielp hier dan ook bij, want de afwisseling zorgde ervoor dat ik me daarna weer kon concentreren. 

Burn-out behandelen

Wat heeft ons programma jou gebracht? 

De eerste periode vooral dat ik weer vertrouwen kreeg dat het werken aan school weer lukte. Tijdens de sportlessen leerde ik overleggen, dingen oplossen en samenwerken. De coach voegde dan iets toe aan de sportles waardoor het bijvoorbeeld fout ging en achteraf werd dit dan besproken. Ik merkte dat de andere leerlingen die communicatievaardigheden ook nodig hadden of dat ze bijvoorbeeld moeite hadden met samenwerken.  

Wat ik ook fijn vond was dat je nooit gedwongen werd om iets te doen. Als je iets niet wilde en je gaf dat aan dan accepteerde ze dat ookDaardoor besefte ik me dat ik echt voor mezelf kwam en raakte ik gemotiveerd om aan mezelf te werken.  

 

Op welke manier ben je door ons geholpen?  

Door het rustige tempo, omdat ik op school altijd de druk voelde verergerde dat mijn burn-out klachten. Je mocht zelf beslissen hoeveel schoolwerk je ging maken en als dat te veel of te weinig was dan werd dat aangepast. Ook kreeg je meer hulp. Op school in de klas word je niet altijd zo snel gezien als je ergens moeite mee hebt. Wat me ook heeft geholpen is dat ik niet thuis kwam te zitten en kon doorstromen naar het MBO.  

 

Wie zou je aanraden om ook naar ons te komen?  

Jongeren die moeite hebben op school. Met burn-out klachten, die moeite hebben met samenwerken of meer zelfvertrouwen nodig hebben

Met Meet Your Talents werken we samen met instanties als SDWJeugdzorgAmarant en diverse middelbare scholen en speciaal onderwijs. Met ons netwerk aan zorgaanbieders en de kennis die wij hebben vanuit ons eigen team blijven wij verder werken aan het in beweging brengen van de talenten van kwetsbare jongeren.  

Meer weten over Meet Your Talents? Bekijk onze pagina eens!