Van (werk)straf naar (werk)ambitie!

Maatschappelijke coalitie ALECO & Reclassering

Van (werk)starf naar (werk)ambitie! Reclassering Regio Zuid en Aleco gaan samen aan de slag met als doel om meer te kunnen halen een uit een werkstraf.

Talenten ontdekken en ontwikkelen

In en rondom Talentencentrum Zuidwest-Nederland lopen dagelijks vele jongeren rond om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Binnen het Meet Your Talents! programma van ALECO begeleiden we kwetsbare (veelal jongere) mensen. Wij gaan met hun aan de slag om talenten te ontdekken, ambities aan te wakkeren en positieve ervaringen op te doen. Dit doen wij doormiddel van sport, onderwijs en werkervaring als middel. Veelal leidt dit tot persoonlijke groei en een opstap naar een diploma of een betaalde baan.

Reclassering Regio Zuid en Aleco

Binnen het Meet Your Talents! – Fit4TheJob programma staat talentontwikkeling centraal, ongeacht de afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit deze gedachte zijn Reclassering Regio Zuid en Aleco gaan kijken naar een mogelijke samenwerking. Met het doel méér te halen uit een werkstraf. Het is echter wel nodig dat een werkgestrafte zèlf meer wil halen uit de werkstraf. Uiteraard zal de werkstraf uitgediend worden, echter staat het diegene vrij daarin zijn of haar talenten, competenties en ambitie te ontdekken. De nieuwe samenwerking met Reclassering Zuid is een mooi initiatief om kwetsbare werkgestraften de mogelijkheid te geven om hun werkstraf direct te zien als een opstap naar een vervolgtraject. Dit traject is ingericht op het vinden van een geschikte werkplek. Vanuit een uitgebreide Talent-Motivatie-Analyse ondersteunt ALECO deelnemers om de lat voor zichzelf hoger te leggen en breder te kijken naar de toekomst.

 

Tijdens een werkstraf bij Aleco zullen werkgestraften werkzaamheden uitvoeren ter ondersteuning van de facilitaire dienst van het Talentencentrum Zuidwest-Nederland. De werkzaamheden zijn zinvol en dragen bij aan het onderhouden van het gebouw. De medewerkers van Aleco zullen hierbij de werkgestraften coachen en begeleiden.

Samenwerkingen

Door onze huidige samenwerkingen met o.a. Werkplein Hart van West-Brabant, Regionaal Bureau Leren West-Brabant, Gemeente Roosendaal, hebben wij voldoende mogelijkheden om na een werkstraf te kijken of wij iemand toe kunnen leiden naar de volgende stap. Een misstap heeft weliswaar geleid tot een straf. Deze misstap wordt door ons ook gezien als een kans om werk te gaan maken van onontdekte talenten en ambities. Omdenken in het maatschappelijk domein!

Reclassering Regio Zuid en Aleco